Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ο Σύνδεσμος

Ταυτότητα

Ο ΣΕΠΑΝ (πρώην ΣΕΒΙΑΝ) συστάθηκε από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις είτε α) ανακύκλωσης- ανάκτησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών είτε β) επεξεργασίας αποβλήτων προς παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών είτε γ) ενεργειακής αξιοποίησης.

 

Αποστολή

Αποστολή του ΣΕΠΑΝ είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση.

 

Θέσεις ΣΕΠΑΝ

Ο ΣΕΠΑΝ θεωρεί ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ, η πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι να χειρισθεί αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΠΑΝ προωθεί τις θέσεις του που κινούνται γύρω από τους ακόλουθους στοπούς:

α) H μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη του θεσμού της ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης ή και άλλων μορφών αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών, για να καταστεί συνείδηση μεταξύ του ευρύτερου κοινού η σημασία του θεσμού.

β) Η ανάπτυξη και προώθηση έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά ΑΕΙ, ΤΕΙ, πάσης φύσεως εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα με στόχο η βιομηχανική παραγωγή καθώς και οι υπηρεσίες να βασίζονται στην προστασία και τη βιώσιμη αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

γ) Η συμβολή στην ανάπτυξη βιομηχανίας ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος μέσα σε πλαίσιο αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας.

δ) Η πρόταση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν γένει προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος κατ’ εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων και η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των συναφών επιχειρήσεων του κλάδου.

ε) Η αναζήτηση, μαζί με τις δημόσιες αρχές και τις πάσης φύσεως οργανώσεις και φορείς, λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βιώσιμη ανάπτυξη των βιομηχανιών ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.

Τομείς Δράσεις

  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
  • Έρευνα / Διάχυση γνώσης/ Επικοινωνία
  • Ανακύκλωση κι Ενεργειακή Αξιοποίηση
  • Διεθνής δραστηριότητα

Μερικά από τα μέλη μας

Written on 08/01/2018, 08:59 by Alex_the_great
biosolids-saH Biosolids S.A. ιδρύθηκε το 2012 στην Σκύδρα του Ν. Πέλλας βασιζόμενη σε τέσσερις αλληλένδετους άξονες : το θεσμικό πλαίσιο , την προστασία του περιβάλλοντος...
Written on 17/10/2017, 12:27 by Alex_the_great
vkc-ae  Η εταιρεία «V.K.C. Α.Ε.» ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2015, όπου δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, κατέχοντας όλες...
Written on 12/07/2017, 08:12 by Alex_the_great
etva-vipe-ae  Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2003 µε την απόσχιση του...
Written on 09/09/2016, 09:43 by Alex_the_great
antipollution  Η Antipollution ΑΝΕ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων και Καταλοίπων φορτίου Πλοίων, και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων...
Written on 28/08/2014, 09:12 by Alex_the_great
sunlight «Αλλάζουμε το Κλίμα» H πιο Σύγχρονη Μονάδα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της Ευρώπης στην Κομοτηνή Η SUNLIGHT Recycling Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί το βραχίονα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου της...