Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς διαφαίνονται προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιομηχανίας αποβλήτων, ο ΣΕΠΑΝ εκτιμά ότι :

 • Δημιουργούνται σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο της βιομηχανίας αποβλήτων. 

 • Προκύπτουν υποχρεώσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης προς τις οποίες πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο πρέπει να ανταποκριθούν με όρους ίσης μεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισμού.

Με βάση τις δύο αυτές διαπιστώσεις, η διοίκηση του  ΣΕΠΑΝ έχει θέσει πέντε (5) στρατηγικούς στόχους και τρεις (3) επιμέρους:

Στρατηγικοί Στόχοι

 1. Τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

 2. Την προώθηση, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, δράσεων που οδηγούν στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία της διαχείρισης των αποβλήτων.

 3. Την προώθηση ρυθμίσεων και διαδικασιών που εμπεδώνουν τη διαφάνεια και την ισονομία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

 4. Την προώθηση μέτρων και ρυθμίσεων βελτίωσης του επιπέδου περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων και υλικών με κριτήρια την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας (greenprocurement κ.λπ.).

 5. Τη συμβολή στην υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των διαμορφωτών πολιτικής και του κοινού για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Επιμέρους Στόχοι

 1. Η διασφάλιση της διαφάνειας στο πλαίσιο λειτουργίας βιομηχανιών διαχείρισης αποβλήτων.

  1α) Έλεγχοι: Η περιβαλλοντική συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων είναι απολύτως αναγκαία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική   προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλουν ο εξορθολογισμός του πλαισίου ελέγχων και οι συστηματικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι στις βιομηχανίες διαχείρισης αποβλήτων για τη διασφάλιση προστασίας του περιβάλλοντος και της ισονομίας.  

  1β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης χρήζει βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για ΜΠΕ και ΑΕΠΟ (προτυποποίηση). Ο ΣΕΠΑΝ θα συμβάλει με την προετοιμασία 3-5 κλαδικών ΑΕΠΟ (αναγέννηση λιπαντικών ελαίων, διαλογή σκραπ μετάλλων, χυτήρια ανακύκλωσης μετάλλων, ΚΔΑΥ, αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.), ενώ σε συντονισμό και συνεργασία με τον ΣΕΒ θα συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαμόρφωση ΥΑ για τις προδιαγραφές των ΜΠΕ.

  1γ) Προώθηση της δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου παρακολούθησης της διαχείρισης αποβλήτων (δελτίο αποστολής, ισοζύγιο κ.λπ.).

 2. Η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων

  2α) Προώθηση ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση υλικών (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης), ενεργειακή αξιοποίηση κ.λπ.), ανάδειξη του ρόλου του ιδιωτικού τομέα στη σημερινή συγκυρία.

  2β) Διαμόρφωση προτάσεων και προώθηση νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων που διευκολύνουν την αξιοποίηση δευτερογενών προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία αποβλήτων (CLO, δευτερογενή καύσιμα κ.λπ.)

 3. Η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

  3α) Προώθηση ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης βιομηχανικών στερεών αποβλήτων (με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση (και με διευκόλυνση αξιοποίησης αποβλήτων σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες), ανακύκλωση υλικών, ενεργειακή αξιοποίηση κ.λπ.)

  3β) Προώθηση της ασφαλούς τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων από την ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων: δράσεις και ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την κατασκευή ΧΥΤΕΑ (θεσμικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 κ.α, συστηματική ενημέρωση - επικοινωνιακή ανάδειξη της σημασίας κατασκευής  ΧΥΤΕΑ για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.).

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Written on 15/06/2023, 06:53 by mella
geocycle-hellasΗ Geocycle Ελλάς, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ιδρύθηκε το 2019, με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση εναλλακτικών (απορριμματογενών) καυσίμων και πρώτων υλών στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου...
Written on 13/06/2023, 14:26 by mella
afoi-konstantinidi Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ , πρωτοπόρος βιομηχανική εταιρία με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την ανακύκλωση, ιδρύθηκε το 1983 με έδρα την πόλη της...
Written on 01/07/2022, 10:34 by mella
ven-engineeringΗ VEN Engineering είναι μία δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, με ειδίκευση στη διαχείριση αποβλήτων. Η εταιρεία διαθέτει νέα μονάδα επεξεργασίας...
Written on 22/06/2022, 05:43 by mella
vkc Στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η VKC, μέλος του ομίλου ε-ταιρειών VK Group, εισήλθε δυναμικά στην αγορά των ανα-κυκλώσιμων...
Written on 06/03/2020, 06:58 by Sev1an_admin
elvalhalcor       Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor) είναι κορυφαίος βιομηχανικός παραγωγός διεθνώς στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού. Η ElvalHalcor συστάθηκε τον...