Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

VKC

Στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των ατόμων που τη στελεχώνουν, η VKC, μέλος του ομίλου ε-ταιρειών VK Group, εισήλθε δυναμικά στην αγορά των ανα-κυκλώσιμων υλικών το 2015 δημιουργώντας ένα ισχυρό δί-κτυο συνεργατών.

Κύριο αντικείμενο των εργασιών της είναι η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και υποπροϊόντων χάρτου, ανακυκλώ-σιμων υλικών καθώς και έτοιμων προϊόντων, πλαστικών αλλά και εναλλακτικού καυσίμου.

Μέσω του δικτύου των συνεργατών έχει τη δυνατότητα να συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει καθώς και να διαθέτει όλα τα προϊόντα της σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις – τελικούς αποδέκτες.

Διαθέτει εγκαταστάσεις 17.000 τμ σε βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας εκ των οποίων 6.000 τμ είναι οι στεγασμένοι χώροι. Η εγκατάσταση αποτελεί χώρο παραγωγής και προσωρινής αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών που εμπορεύεται η εταιρεία.

Στο χώρο αυτό έχει εγκατασταθεί δεματοποιητής (πρέσα) και σπαστήρας, όπου οι δυνατότητες συμπίεσης του δεμα-τοποιητή ανέρχονται σε 40 τόνους την ώρα, ενώ ο σπαστή-ρας δύναται να επεξεργάζεται πάνω από 20 τόνους ανακυ-κλώσιμου χάρτου την ώρα.

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Η-ρακλείτου 14-16, στο Χαλάνδρι, ενώ η βιομηχανική μονάδα βρίσκεται στη Βιομηχανική περιοχή Μάνδρας Αττικής, επί της οδού Τσόκα 8.